tirsdag 1. februar 2011

Hva er Naturarkivet?

Naturarkivet består av 3 ivrige biologer som er opptatt av å formidle verdien av vår unike naturarv. Vi prøver å arbeide med en stor bredde av vårt naturmangfold, det økologiske samspillet og vise hvorfor dette mangfoldet er truet. Vi tar bilder av alt fra små insekter, lav og sopp til fugler, ulike naturtyper, store landskaper og mennesker i naturen. Vi har spesielt mange bilder av truede/rødlistede arter, introduserte arter og verdifulle naturtyper. Andre viktige motivområder er bilder som viser hvordan vi mennesker påvirker naturen på godt og vondt.

En del av bildene våre finner du på www.naturarkivet.no.


På bloggen har vi forhåpninger om å få vist frem bilder som engasjerer samtidig som vi kan få formidlet noen av våre tanker og meninger omkring det vi fotograferer. Ikke alltid like lett i en travel hverdag, men vi skal gjøre vårt beste.


Vi starter lett med å vise et lite utvalg av bilder som viser noe av bredden i vår fotografering.

Mesosa nebulosa er en ekstremt sjelden bille som få har hatt gleden av å se i Norge i og med at den kun er funnet en gang på Jomfruland. Billen er sterkt knyttet til varme lokaliteter hvor larven lever i døde grener av løvtrær. Billen er fotografert fra en entomologs billesamling. Foto Kim Abel


Bilder av mennesker i naturen er alltid spennende. Her er det Kim Abel sin sønn som koser seg med krabbefiske ved kysten. En alltid like populær aktivitet som stimulerer barnas nysgjerrighet ovenfor naturens mangfold. Foto Kim Abel


Larve av den sårbare øyenstikkeren blåbåndvannnymfe, som helst lever ved små elver på leirgrunn i åpent jordbrukslandskap. Foto Sigve Reiso


Den truede planten håndmarinøkkel er knyttet til ugjødsla naturbeitemarker. Dette er en naturtype som har gått sterkt tilbake. Foto Sigve Reiso.


Dragehode er en kalkkrevende engplante som er truet av ulike typer inngrep, gjengroing og spredning av fremmede arter. Gjerdet og industriområdet Sjursøya illustrerer godt hvilken trussel det unike mangfoldet i indre Oslofjord står overfor. Mange truede planter har forsvunnet fra dette området de siste 100 årene på grunn av omfattende inngrep, bl.a. i forbindelse med utbygging av Sjursøya og Mosseveien. Foto Bård Bredesen


Skjeggmeis er en sjelden fugl som bare lever i større takrørskoger lengst syd i Norge. Den har i løpet av de siste 10 årene etablert seg som hekkefugl, men varierer mye i antall fra år til år siden mange fugler dør i kalde vintre. Her er den fotografert ved Pollevann, som har en av de største takrørskogene på Østlandet. Foto: Bård BredesenKim Abel er en engasjert biolog og naturfotograf. Kameraet er stort sett alltid med på tur enten det er enkle familieturer eller mer strabasiøse friluftsturer sammen med kamerater. Han er altoppslukende når det gjelder motiver, men har spesielt sans for makrofotograferingens mange utfordringer. Når en går tett innpå et motiv dukker det opp detaljer som folk flest aldri legger merke til. Kim trives med alle årstidene selv om våren kanskje er spesielt spennende når alt våkner opp fra en lang dvale. Da er det ikke lett å få tid til alle de prosjektene en har drømt om i løpet av vinteren.Sigve Reiso er en knipseglad biolog både i jobb og fritid. Bilder av truede og sjeldne arter, samt deres levemiljøer er det som opptar mest tid. Særlig morro er det å ta bilde av sjeldne arter innen sopp, insekter og lav, arter folk flest har liten kunnskap om. Han har nylig bosatt seg i kanten av Hardangervidda, så høyfjellsnaturen vil naturlig nok også fylle minnekortene fremover. Det gamle kurlturlandskapets farger og detaljer er også et kjært motiv.
For Bård Bredesen er naturvern og fotografering altoppslukende interesser. Han arbeider mye med årstidenes ulike fasetter og høydepunkter. Spesielt hektisk er våren og forsommeren for Bård, da han skal få med seg alt som skjer i naturen på kort tid - fuglenes sangaktivitet og leik, amfibienes vandringer og spill og de ulike vår- og forsommerplantenes blomstring. Bård er spesielt fengslet av fugler, amfibier, reptiler, jordstjerner, storslåtte kulturlandskap, våtmarker som syder av liv og urørte skogsmiljøer.


1 kommentar:

  1. Glad for at jeg kom over denne siden. Kjempefine bilder av flotte dyr i vår vakre natur! :)

    SvarSlett