lørdag 14. mai 2011

Klatremus


Flere arter smågnagere har gjerne toppår samtidig. Det fikk vi erfare forrige helg på Hedmarksvidda, da vi så vel så mye mus som lemen. De vanligste artene er sannsynligvis markmus, fjellmarkmus (tidligere kalt fjellrotte) og klatremus.
 

Ved hytta var det flere klatremus som hadde fest på solsikkefrø som hadde falt ned fra foringsautomaten. Litt stillesitting ga gode fotomuligheter med en 300 mm på 2 meters avstand. Dyrene tittet ut mellom steinene i en trapp, så seg ut et lite måltid og pilte frem for ta det. Etter å ha spist ett solsikkefrø bar det raskt tilbake i sikkerhet mellom steinene. Også var det påen igjen ..................