onsdag 8. februar 2012

Gaupe med skabb
Det ryktes at det er gaupe på Nesodden og Nordre Frogn som har fått skabb.
Gaupe som har tatt skabbrev og således blitt smittet.
I lokalavisa Amta er det skrevet om lurvete gaupe som farter rundt i villabebyggelsen.