mandag 13. januar 2014

Over 1000 arter i Naturarkivet !


Den store, særpregede og sjeldne apollsommerfuglen ble art nr.1001. Bildet illustrerer hvor viktig rødknapp og endel andre blomsterplanter er for nektarsøkende insekter, her eksemplisert med apollosommerfugl og åkerhumle - art nr. 1002.

Naturarkivet har med dette nådd en milepel. Vi har lagt ut bilder av over 1000 ulike norske arter i vårt rikholdige nettarkiv
- bilder av karplanter, pattedyr, virvelløse dyr, fisk, amfibier, reptiler, fugler, sopp, lav, mose, alger og kransalger.

Hva er det så som driver oss til å ta bilder av arter? - portretter, adferdsbilder og miljøbilder av arter?
Det er fasinasjonen over organismenes utrolige mangfold av former, evner og størrelser, med en skjønnhet, storslagenhet og intrikat samspill som ofte overgår det man forestiller seg. Vi har prøvd å samle et knippe bilder i dette blogginnlegget som viser noe av den nesten uendelige variasjonen av livsformer som gjør oss betatt:

De største: Fra jordens største skapninger, bardehvalene, her en knølhval som fråtser i sild utenfor Andøya. I likhet med flere hvalarter, mange rovfisker og fugler er de alle avhengig av at de enorme sildebestandene ikke fiskes ned. Opplevelsen av å være så tett på disse dyrene er helt ubeskrivelig. Her får en oppleve både lyder og lukt fra disse massive skapningene når de av og til kommer helt inn mot båten.


De eldste: Tusenårseikene, som også gjør oss mennesker små i landskapet, er som tatt ut av eventyrene. De huser en egen verden av artsmangfold. Under vises Mollestadeika ved Birkeland i Aust-Agder, som er en av Norges største eiker. 50 cm over bakken måler eika ca 10,5 meter i omkrets.