søndag 17. februar 2013

Midt i hvalenes middagsfat

Ikke hver dag en får oppleve et etegilde sammen med ca 10 knølhval og 35 spekkhoggere! Og attpåtil ligge midt i matfatet.


Opplevelsen var helt fantastisk og skjedde mandag 4. februar, faktisk min bursdag i tillegg! Kunne ikke fått bedre gave denne dagen :-) En ting er at en dukker opp i en slik opplevelse, men vi var også veldig heldige med flott lys og mye variasjon i lyset. Akkurat det en fotograf ønsker..


På vei ut til etegildet fulgte vi en flokk spekkhuggere. Her er det en liten unge som følger moren sin.lørdag 9. februar 2013

Årets fugl i stupet

Lomvien hekker helst i sjøfuglkolonier i bratte stup eller urer, der de legger sitt ene egg på fjellhyller eller i bergsprekker. Denne alkefuglen var for 50 år siden en av Norges mest tallrike sjøfuglarter, med en bestand på ca. 160.000 par langs våre kyster. Siden den tid har bestanden stupt og teller i dag bare ca. 15.000 par ! Hvis ikke de negative faktorene opphører eller reduseres betydelig er det fare for at arten blir utryddet fra vårt land. Lomvi er derfor ført opp som kritisk truet på den norske rødlista, og er i år utvalgt som årets fugl for å sette ekstra søkelys på den dramatiske situasjonen. Det er særlig næringsmangel (overfiske av pelagisk småfisk, klimaendringer), drukning i fiskegarn og oljeutslipp som setter arten i fare. I tillegg er små kolonier mer utsatt for havørn og andre rovfugler.