torsdag 26. mars 2015

Tett på knappenålslavene


Jeg (Kim Abel) har i lengre tid jobbet med å ta bilder av noen av de viktigste artene av knappenålslav som forekommer, eller har forekommet i Norge. Jeg har kommet et godt stykke på veg, men fortsatt gjenstår mange arter. Foreløpig har jeg dokumentert 35 av disse med gode nærfoto og 26 av disse er rødlistet (2015). Det vil si at jeg bare mangler en av de rødlistede artene og det er Stenocybe flexuosa, en art som Naturhistorisk museum ikke har i samlingen sin. Neste steg er å få på plass resten av de vanligste artene også, men dette er en tidkrevende prosess da det er meget små objekter som skal fotograferes.

Selve betegnelsen knappenålslav er en samlebetegnelse på lav i forskjellige slekter som har morfologisk lignende fruktlegemer, det vil si at de ligner på knappenåler. Slektene som finnes i Norge og som ligner på knappenåler er Calicium, Chaenotheca, Chaenothecopsis, Cyphelium, Microcalicium, Sclerophora, Phaeocalicium og Stenocybe. Ifølge Artsdatabankens Artsnavnebase er det registrert 65 ulike arter innen disse slektene i Norge, hvorav 27 av disse står på den Norske rødlista. En kritisk truet (CR), seks sterkt truet (EN), ti sårbare (VU) og ti nær truede (NT).

Gråsotbeger er en av de rødlistede artene av knappenålslav. Den står som sårbar (VU) på den Norske rødlista (2015). Bildet viser et typisk voksested. Døde grener på gammel gran i fuktig skog.

For å få tatt ett ferdig bilde av en av disse knappenålslavene brukes en teknikk som heter fokusstakking. Det betyr at det tas mange etterfølgende bilder av motivet og hvor hvert bilde har fokusplanet litt forskjøvet i forhold til forrige bilde. Når en i egnet programvare slår sammen alle de skarpe delene fra alle disse bildene får en et sammensatt bilde med stor dybdeskarpet. For så små objekter som knappenålslav kreves det som regel 200-500 bilder for å få ett ferdig sammensatt bilde, så fotograferingen av en art tar mye tid.

Knappenålslav er en samling arter som ofte er veldig relevant å fange opp under kartlegging av naturtyper da mange av artene er knyttet til stabile og gamle miljøer. Disse gir da en god indikasjon på om miljøet har hatt en lang kontinuitet i for eksempel gamle trær, stående død ved eller fuktighetsforhold, og flere av artene setter svært strenge krav til for eksempel høy trealder. Ett eksempel er trollsotbeger som nesten bare finnes på gamle graner over 250 år. Andre arter igjen er vanlige og finnes på mange steder bare en vet hvor en skal lete da knappenålslavene er meget små og uanselige. Videre i dette innlegget kommer de ulike artene som jeg har fått fotografert. Jeg skal prøve å oppdatere denne lista etter hvert som jeg får bilder av nye arter.


Slekta Calicium:Calicium abietinum, skjørnål (EN, 2015).

Calicium adaequatum, orenål.

Calicium adspersum, breinål (VU, 2015). Sjelden og vokser på sprekkebar av gamle løvtrær, særlig eik.

Calicium denigratum, blanknål (NT, 2015). Blanknål vokser på gammel furugadd i gammel, kontinental furuskog.

Calicium glaucellum, hvitringnål. Forholdsvis vanlig på død ved.

Calicium lenticulare, fossenål. Sterkt truet (EN, 2015). Meget sjelden på høgstubber og død ved av gran.

Calicium quercinum, eikenål (CR, 2015).

Calicium salicinum, rødhodenål. Forholdsvis vanlig på død ved og stammer av ulike trær. Oftest gran og eik.

Calicium trabinellum, gullringnål. Forholdsvis vanlig på død ved.

Slekta Chaenotheca:
Chaenotheca brachypoda, dverggullnål. Dvergullnåla er en veldig liten knappenålslav som er forholdsvis vanlig på bl.a. døde høgstubber av ulike løvtrær, først og fremst salix, or og bjørk.

Chaenotheca cinerea, huldrenål. Sterkt truet (EN, 2015). Meget sjelden. Vokser på stammer av gamle løvtrær og bartrær, samt under overhengende bergvegger på mose.

Chaenotheca ferruginea, rustflekknål. Vanlig på bark og død ved av ulike treslag.

Chaenotheca gracilenta, hvithodenål. Nær truet (NT, 2015). Noe uvanlig på høgstubber av ulike treslag, samt under overhengende bergvegger på dødt plantemateriale.


Chaenotheca hispidula, smalhodenål. Sårbar (VU, 2015). Sjelden på gamle stammer av løv i fuktig skog.

Chaenotheca hygrophila, sumphodenål (EN, 2015).

Chaneotheca laevigata, taiganål. Sårbar (VU, 2015). Sjelden på høgstubber, samt gamle og grove løv- og bartrær.

Chaenotheca phaeocephala, stautnål. Sårbar (VU, 2015). Kan oftest finne den på gamle, ubehandlede tømmervegger i kulturlandskapet på Østlandet, men også på stamemr av gamle eiketrær. Dette bildet er litt utypisk for denne arten da hodet er litt lite. Et ungt eksemplar.

Chaenotheca phaeocephala, stautnål. Sårbar (VU, 2015). Et litt mer utviklet eksemplar.

Chaenotheca sphaerocephala, rundhodenål (EN, 2015).

Chaenotheca subroscida, sukkernål. Nær truet (NT, 2015). Sukkernål vokser på stammen av ordentlig gamle grantrær, og av og til  på gammel bjørk. Den er sterkt knyttet til skog som ikke tidligere er flatehogd.

Chaenotheca trichialis, skjellnål. Vanlig på død ved og bark av ulike treslag.

Slekta Chaenothecopsis:
Chaenothecopsis fennica. Nær truet (NT, 2015). Noe sjelden på gamle furugadd i kontinentale furuskoger.

Chaenothecopsis montana. (VU, 2015).

Cyphelium viridialba, rimnål. Nær truet (NT, 2015). Rimnål vokser i gammel gransumpskog og i bekkekløfter på døde kvister og på stammer av gamle grantrær.

Slekta Cyphelium:

Cyphelium inquinans, gråsotbeger (VU, 2015).

Cyphelium karelicum, trollsotbeger, Sterkt truet (EN, 2015). Sjelden og vokser på kvister og stammer av gammel eller død gran, ofte i sumpskoger.

Cyphelium pinicola, furusotbeger (VU, 2015).

Cyphelium tigillare, vanlig sotbeger. Nær truet (NT, 2015). Vanlig sotbeger vokser på døde, stående trær, på avbarkede grener på levende trær, og på tregjerder og tømmervegger.

Slekta Microcalicium:
Microcalicium ahlneri, rotnål. Nær truet (NT, 2015). Noe sjelden på svært råtne høgstubber av furu og mer sjeldent på gran og eik.

Microcalicium arenarium, steinnål. Ikke så vanlig under overhengende bergvegger, stubber og rotvelter.

Slekta Sclerophora:
Sclerophora amabilis, praktdoggnål. Sårbar (VU, 2015). Sjelden på død ved og råtnende bark av løvtrær.

Sclerophora coniophaea, rustdoggnål. Nær truet (NT, 2015). Noe uvanlig og vokser oftest basis av stammen til gamle eller døde stammer av gran og bjørk i rikere skog.

Sclerophora farinacea, blådoggnål. Sårbar (VU, 2015). Sjelden på grove løvtrær, oftest ask og alm.

Sclerophora pallida, bleikdoggnål. Nær truet (NT, 2015). Noe uvanlig og vokser på stammen av gamle edelløvtrær.

Sclerophora peronella, kystdoggnål. Nær truet (NT, 2015). Noe uvanlig og vokser på gamle løvtrær og høgstubber i fuktig skog.

Slektene Phaeocalicium og Stenocybe har jeg dessverre ingen bilder av. Hvis dere ser noen feil i teksten hadde det vært veldig fint med tilbakemelding. Jeg er ingen ekspert på knappenålslaver, men jeg syns det er moro å ta bilde av dem.

5 kommentarer:

 1. Your blog is very impressive and have the useful information it is really caught my attention.
  _____________
  ladies hand tattoo

  SvarSlett
 2. Imponerende Kim! Her ligger det mye feltarbeid og foto-tid for å dokumentere noe så lite på en så fin måte!

  Jon

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk Jon. Forhåpentligvis ender dette i en feltbok. Har nå fotografert ca 50 av de norske artene. Ikke alle ligger ute på bloggen :-)

   Mvh Kim

   Slett
 3. Fantastiske fotografier. Jeg har lagt de inn en egen feltbok til mitt bruk. Deler den gjerne med deg for videre utvikling.
  bjorngunnar.ganger@gmail.com

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk. Blir vel en feltbok med tid og stunder av dette. Har foto av 56 av de norske artene foreløpig.

   Slett