søndag 11. september 2011

Sensitiv informasjon om fjellrev og andre truede dyr skal ikke spres

Voksen "hvitrev" med "blårev"-unger.

Etter å ha opplevd spektakulær lemenvandring i våres hadde jeg tro på at det også ville bli et vellykket år for fjellreven. I midten av juli dro derfor min kamerat Eyvind Rugland og jeg på fjelltur med håp om å finne fjellrev. Vi var heldige og fant flere fjellrevkull, både blandingskull av "hvitrev" og "blårev" og der alle var "hvitrev". Fra skjul fikk vi oppleve og fotografere dem uten at de ble påvirket av vårt nærvær. Vi så unger som slåss om lemen som de voksne kom med, vi var vitne til ungenes ubekymrede lek og de voksne revenes jakt.

Fjellrev-unge som leker med ett bein.

Av blogginnlegg ser jeg at flere andre også har hatt gleden av å oppleve og fotografere fjellrev i sommer. Ved et tilfelle har en naturfotograf til og med lagt ut koordinater til hi på nettet! Etter at Direktoratet for naturforvaltning (DN) var blitt gjort klar over innlegget oppfordret de fotografen til å fjerne den sensitive informasjonen. Fotografen skal ha honnør for å fulgt DN sin anmodning, men burde selvfølgelig aldri ha fortalt hvor disse bildene var tatt.

Fjellrevunger fra samme kull - "hvitrev" og "blårev"


Å publisere gode bilder og skrive om fjellrev kan bidra til at det gjøres en større innsats for at dette fantastiske dyret skal gjenerobre den norske fjellheimen. Her kan vi naturfotografer bidra positivt hvis vi opptrer hensynsfullt overfor fjellreven. Men å legge ut informasjon om hvor man kan finne fjellrevhi, for at andre skal få oppleve fjellrev, kan utgjøre en trussel mot dyrene. Fjellrevene er sårbare for forstyrrelser i yngeltiden, og kan bli så forstyrret av folk som kommer nær hiet at det går ut over hvalpene. Det er tilsvarende uheldig å spre informasjon om hekkeplasser til truede fuglearter som er sårbare for forstyrrelser, som snøugle, hubro, dverggås, myrhauk, kongeørn, jaktfalk, vandrefalk o.s.v. Jungeltelegrafen kan bidra til at nærgående fotografer får vite om hekkeplasser, eller i verste fall at faunakriminelle får vite om dem, slik at fuglene til slutt misslykkes med hekkingen.

Fjellrevunge som hopper

Direktoratet for naturforvaltning har bestemt at forvaltningen skal unnta fra offentligheten opplysninger om fjellrevhi, aktive hi til store rovdyr og reirplasser til mange rødlistede arter av rovfugler, dverggås, sædgås og lappfiskand.
Se: http://www.dirnat.no/multimedia/45220/Sensitive_data-2.pdf&contentdisposition=attachment
Det er viktig at vi fotografer også følger disse reglene og heller ikke sprer slik sensitiv informasjon til andre fotografer.

Voksen "blårev" i farta

Voksen "blårev" . Hakk i ørene tyder på at dyret har vært merket av NINAs Fjellrevprosjekt

Bård Bredesen

2 kommentarer:

 1. Bra innlegg, med tilhørende knallbilder av norsk fjellrev. Forøvrig merkelig stunt å gi koordinater til et hi..

  mvh Knut Børge

  SvarSlett
 2. Hei! Jeg skulle så gjerne ha brukt det flotte bildet med teksten "Fjellrevunger fra samme kull - "hvitrev" og "blårev"" i min masteroppgave, for å illustrer fargeforskjellen. Hadde jeg hatt mulighet til dette? I såfall, skal jeg kreditere Bård Bredesen & Eyvind Rugland, eller kun èn av dere?

  Takk,
  Mvh,
  Andrea Fritsvold

  SvarSlett